Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Paulina Szyszka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Styl-Profil Paulina Szyszka z siedzibą w Rzeszowie, ul. Matysowska 239, 35-330 Rzeszów. 

 

I.  Podstawa zakres i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe zwykłe imię, nazwisko, adres, PESEL, numer telefonu) na podstawie zawartej z Państwem umowy ponieważ są one niezbędne w celu jej wykonania. Dodatkowo, w przypadku wystawienia faktury Vat przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 2. Możemy przetwarzać również Państwa dane zwykłe określone powyżej na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prawidłowego rozwiązywania  ewentualnych sporów dotyczących świadczonych przez nas usług oraz dochodzenia roszczeń.
 3. W razie wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną będziemy również przetwarzać Państwa dane w postaci imienia i nazwiska numeru telefonu oraz adresu e-mail.

 

II. Odbiorcy danych osobowych

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być firmy dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, firmy księgowe, instytucje i organy Państwowe do których Administrator zobowiązany jest przesyłać dane np. Urzędy Skarbowe.
 2. Nie przekazujemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

III. Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe podane w związku z umową będą przechowywane przez  okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu ze względu na czas przedawnienia roszczenia.
 2. W przypadku gdy zostanie wystawiona faktura Vat Państwa dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż przez 5 lat ze względu na wymogi podatkowe i rachunkowe.
 3. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych Państwa dane osobowe będą przetwarzane do dnia jej cofnięcia.

 

IV. Prawa osoby której dane dotyczą

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie wnioski dotyczące wskazanych powyżej praw prosimy kierować na adres email biuro@lesnawola.pl
 2. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

V. Konsekwencje niepodania danych

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych zwykłych jest warunkiem zawarcia umowy. W razie niepodania danych osobowych  umowa niestety nie będzie mogła zostać zawarta.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych jest całkowicie dobrowolna i w żaden sposób nie wpływa na świadczenie przez nas usług, jednak w przypadku nie wyrażenia zgody nie będziemy mogli przesyłać do Państwa naszej oferty.

 

VI. Profilowanie

 1. Państwa dane osobowe nie są w żaden sposób przez nas profilowane.

Zainteresowany ofertą
lub masz pytania ?

Skorzystaj z naszego formularza